logo

Vă rugăm să așteptați

ATENȚIE!!!


În situaţia în care declaraţia fiscală privind modificare clădire/teren este aferentă unei operaţiuni de dezmembrare/apartamentare imobil, în vederea soluţionării cu celeritate a cererii dvs., vă solicităm să completaţi anexa aferentă dezmembrarii/apartamentării, conform modelului existent (cu înscrierea tuturor datelor menţionate în tabelul respectiv – ex. nr. lot/valoare impunere apartament/suprafaţa totală teren aferent/suprafaţă ocupată teren/nr. cadastral – în concordanţă cu datele existente în actul de dezmembrare/apartamentare întocmit de către societatea dvs. şi cu evidenţele contabile ale societăţii).

Dupa completarea şi semnarea de către reprezentantul societăţii a anexei sus mentionate, în momentul înregistrării solicitării, veţi ataşa documentul respectiv la rubrica dedicată, aferentă documentelor necesare.

Va aducem la cunoştinţă faptul ca, în situaţia în care solicitarea dvs. privind dezmembrarea/apartamentarea imobilului este efectuată fără întocmirea ori fără încărcarea anexei sus menţionate, cererea dvs. va fi soluţionată în termen de 45 zile de la înregistrarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 77 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

ATENȚIE!!!


În cazul în care societatea dumneavoastră deține mai multe mijloace de transport, vă rugăm să depuneți o singură cerere (atașând toate cărțile de identitate ale vehiculelor la aceeași cerere).

Important!


În situaţia în care declaraţia fiscală privind modificare clădire/teren este aferentă unei operaţiuni de dezmembrare/apartamentare imobil, în vederea soluţionării cu celeritate a cererii dvs., vă solicităm să completaţi anexa aferentă dezmembrarii/apartamentării, conform modelelor existente (cu înscrierea tuturor datelor menţionate în tabelul anexat - în concordanţă cu datele existente în actul de dezmembrare/apartamentare).
Dupa completarea şi semnarea anexei sus mentionate, în momentul înregistrării solicitării, veţi ataşa documentul respectiv la rubrica dedicată, aferentă documentelor necesare.
Va aducem la cunoştinţă faptul ca, în situaţia în care solicitarea dvs. privind dezmembrarea/apartamentarea imobilului este efectuată fără întocmirea ori fără încărcarea anexei sus menţionate, cererea dvs. va fi soluţionată în termen de 45 zile de la înregistrarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 77 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Reset

Felicitări. Ați depus cererea nr #{{successId}}. Vom reveni la dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.

Alegeți tip persoană

PERSOANĂ FIZICĂ

PERSOANĂ JURIDICĂ

Reset

Alegeți Cererea
-- PERSOANA FIZICA -- -- PERSOANA JURIDICA --

{{row.title}}

  • {{1 + $index}}. {{rw.title}}

 


ATENȚIE!!!


În conformitate cu H.C.L. nr. 170/25.11.2021, în anul 2022, scutirea în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri și terenuri, pentru personale cu venituri mici a fost suspendată!


Reset

{{sectionChosen.subtitle}}

Am intâmpinat {{errorMessages.length}} erori în completarea Cererii Dumneavoastră Vă rugăm să reverificați cererea și să o retransmiteți:


  • {{$index + 1}}. {{errMsg}}

Subsemnatul

{{section.headerInfo}}

Informații

{{section.headerInfo}}
{{subSection.headerInfo}}
Informații ÎMPUTERNICIT/MANDATAR
Informații Coproprietari
Informatii inregistrare/avizare-tabel
Taxe de declarat
Servicii de declarat

Documente necesare:

Nici un fisier selectat {{values.files['procura'].length}} fisiere selectate
  • {{$index + 1}}. {{file.name}}
Nici un fisier selectat {{values.files['copie_ci_coproprietar'].length}} fisiere selectate
  • {{$index + 1}}. {{file.name}}
Descarca Model
Nici un fisier selectat {{values.files[input.name].length}} fisiere selectate
  • {{$index + 1}}. {{file.name}}
Descarca Model
Nici un fisier selectat {{values.files[input.name].length}} fisiere selectate
  • {{$index + 1}}. {{file.name}}
Declar în deplină cunoștință și pe proprie răspundere, cunoscând dispozițiile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declarații (*)
Declar că sunt de acord cu transmiterea actelor administrative pe cale electronică (*)
Sunt de acord cu Termenii și Condițiile de Confidențialitate (*) (conform GDPR)

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii
Fișiere atașate trebuie să fie de tip imagine sau PDF, de maxim 10MB fișierul

Trimite